Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Pandekagebilens forretningsbetingelser

​Bemærk, at forretningsbetingelserne for offentlige og erhvervskunder på enkelte punkter adskiller sig fra de generelle forretningsbetingelser. Disse undtagelser er beskrevet til sidst i forretningsbetingelserne under "Erhverv".

Virksomhedsinformation

Pandekagebilen

Alrøvej 66

8300 Odder

CVR....: 31460743

Telefon: 23 96 13 49

E-mail: info@pandekagebilen.dk
www.pandekagebilen.dk

Du kan handle på følgende måder:

Alle priser på hjemmesiden er inklusive moms, afgifter, told mm.

Tilbud

Tilbud er normalt gældende i 7 dage. Afvigelser herfra vil fremgå af det skriftlige tilbud. Hører vi ikke fra dig indenfor dette tidsrum, sender vi dig en besked om, at din reservation er slettet i vores kalender - bare så vi er enige i, at vi ikke skal komme.

Bekræftelse

Vi har ikke lavet en endelig aftale, førend du har modtaget en bekræftelse fra os. Dette er din sikkerhed for, at aftalen er faldet 100 % på plads.

Kørsel

Kørsel beregnes via www.krak.dk t/r efter den til enhver tid gældende kilometersats. Eventuelle bro- og færgeafgifter tillægges endvidere.

Betaling

Betalingsbetingelsen er Netto Kontant, dvs. der afregnes kontant ved serveringens afslutning. Vi modtager ikke dankort eller andre former for kreditkort.

Kundens forpligtelse

Ud over betaling som nævnt ovenfor, skal kunden sikre at vi får anvist en plads, der er overdækket og med fast underlag. Endvidere skal et eller flere borde (ikke malet eller lakeret) stilles til rådighed for pandekagebager / pandekagebagerne

Arrangementetstid

Et arrangement er berammet til at vare maksimalt 4 timer, og tid forbrugt herudover afregnes med vores til enhver tid gældende timesats.

Forsikring

Pandekagebilen har tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, erhvervs- & produktansvarsforsikring.

Force Majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Pandekagebilens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, almindelig vareknaphed eller lignende, kan Pandekagebilen ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

Offentlige og erhvervskunder

Erhvervskunder faktureres med arrangementsdato som fakturadato med betalingsbetingelsen 8 dage netto - efter aftale.

Offentlige kunder faktureres ligeledes med arrangementsdato som fakturadato med betalingsbetingelsen 8 dage netto - og faktura indrapporteres med EAN-Nummer via Faktura-Service. EAN-Nummer skal oplyses ved bestilling.

Afbestilling

Ved afbestilling af arrangement eller ved reduktion på mere end 10% henvises til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, der har udgivet et regelsæt omhandlende reglerne for reduktion og afbestilling, der siger således:

Ved reduktion på mere end 10% eller afbestilling af hele arrangementet indtil 6 døgn inden arrangementsdatoen, betales en godtgørelse svarende til 50% af de bestilte ydelser og senere end 6 dagn inden arrangementsdato betales en godtgørelse svarende til 75% af de bestilte ydelser.

Tvister

Såfremt en indgået aftale giver anledning til tvister mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed.

Såfremt en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres tvister ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende lovregler om voldgift.​

Få et tilbud

Udfyld formularen, og vi ringer dig op med et godt tilbud.  

Du kan også bestille / booke menuen her.

Firma

Pandekagebilen

CVR: 31460743

Adresse​

Alrøvej 66

8300 Odder

Kontakt

Telefon: 23 96 13 49

E-mail: info@pandekagebilen.dk